Giáo trình gồm 3 chuyên đề lớn Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành Chuyên đề 2: Tổng quan về công tác định giá Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đ
Date published: 22.09.2014 | 14:25
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
15 EP

Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá xây dựng

Giáo trình gồm 3 chuyên đề lớn

Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành

Chuyên đề 2: Tổng quan về công tác định giá

Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng

 (Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]