Giáo trình, kinh tế, kinh tế xây dựng, doanh nghiệp xây dựng, thiết kế xây dựng
Date published: 22.03.2014 | 10:50
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
15 EP

Giáo trình kinh tế xây dựng

Giáo trình Kinh tế xây dựng

Bao gồm 6 phần:

-          Phần 1: Các vấn đề mở đầu

-          Phần 2: Cơ sở lý luận về kinh tế trong đầu tư và thiết kế xây dựng

-          Phần 3: Quản lý và tổ chức sản xuất – kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng

(ldtn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]