Bài giảng bao gồm những nội dung sau: - Thanh quyết toán vốn đầu tư: phạm vi điều chỉnh, đối tượng, các quy định, thanh quyết toán vốn đầu tư - Quản lý, thanh toán vốn đầu tư từ các công trình
Date published: 18.09.2014 | 10:05
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
15 EP

Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Tác giả: PGs: Lê Kiều

Trường đại học kiến trúc Hà Nội

Bài giảng bao gồm những nội dung sau:

- Thanh quyết toán vốn đầu tư: phạm vi điều chỉnh, đối tượng, các quy định, thanh quyết toán vốn đầu tư

- Quản lý, thanh toán vốn đầu tư từ các công trình đặc thù

- Quản lý, thanh toán vốn sự nghiệp có tính đầu tư

- Chế độ báo cáo, quyết toán, kiểm tra

- Trách nhiệm, quyền hạn các bên liên quan

 

 (ht-ttd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]