Luận văn nghiên cứu việc áp dụng chỉ số chất lượng nước để đánh giá chất lượng nước một số sông chính ở tỉnh Quảng Ngãi và phát triển cách tiếp cận tích hợp cơ sở dữ liệu, công nghệ G
Date published: 20.08.2014 | 09:48
Available in Ebook
Luận văn
15 EP

Áp dụng chỉ số chất lượng nước (WQI) đánh giá chất lượng nước một số sông chính tỉnh Quảng Ngãi

Tác giả: Thân Thị Ánh Điệp

Trường Đại học Khoa Học

Chuyên ngành: Khoa học môi trường

Luận văn nghiên cứu việc áp dụng chỉ số chất lượng nước để đánh giá chất lượng nước một số sông chính ở tỉnh Quảng Ngãi và phát triển cách tiếp cận tích hợp cơ sở dữ liệu, công nghệ GIS và phương pháp WQI thành một công cụ thống nhất giúp hình thành các bản đồ phân vùng CLN trên cơ sở đó đề xuất các biện phápbảo vệ, kiểm soát chất lượng nước cũng như  khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên nước của tỉnh Quảng Ngãi.

(ht-nth)

Nguồn: envim.net

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]