Đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000, Đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000, 1:200
Date published: 26.12.2014 | 08:00
Available in Ebook
Luận văn
15 EP

Arcview GIS, quản lý đất, công nghệ GIS, tài nguyên đất, thông tin đất, ứng dụng phần mềm Arcview GIS, Quản lý và cập nhật thông tin đất đai trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức

-  Xác định hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng quỹ đất, tình hình phân bố đất đai, xác định ranh giới từng thửa đất phục vụ công tác  cấp GCNQSD và cơ sở dữ liệu đấ đai.

-  Xây  dựng  bản  đồ  địa  chính  khu  đo  diện  tích  1000  ha  theo  đúng  quy  phạm thành lập bản đồ địa chính các loại tỷ  lệ ngày 10/11/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]