Công nghệ GPS động , công nghệ GPS động và khả năng ứng dụng trong công tác đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn tại Việt Nam
Date published: 30.01.2015 | 08:14
Available in Ebook
Luận văn
15 EP

Công nghệ GPS động và khả năng ứng dụng trong công tác đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn tại Việt Nam

     Từ những nghiên cứu chung về hệ thống GPS, những kỹ thuật định vị, đề tài này sẽ nghiên cứu chi tiết các kỹ thuật do GPS động sử dụng các thiết bị đo GPS động mới được nhập. Kết quả nghiên cứu cần phải xác định được độ chính xác đạt được của thiết bị trong điều kiên thực tế của Việt Nam, so sánh với công nghệ truyền thống để rút ra nhưng kết luận khoa học, từ đó đề xuất quy trình công nghệ áp dụng kỹ thuật do GPS động cụ thể cho việc áp dụng kỹ thuật do GPS động ở các cơ sở sản xuất trắc địa bản đồ. (ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]