0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Đề tài thuyết minh kết cấu công trình trung tâm giám định hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò đối với khu vực phía nam và cả nước. Một trung tâm có nhiều chức năng: Kinh tế, thương mại, tài chính, công nghiệp, du lịch và giao dịch quốc tế. Là một trọng điểm bản đảm an ninh và quốc phòng của khu vực phía nam và cả nước. Nên việc hoàn thiện hạ tầng cơ sở để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế và phục vụ mục đích dân sinh là một trong những nhiệm vụ cấp bách và quan trọng của thành phố cùng với việc mở rộng quan hệ khắp khu vực để thành phố là một cầu nối Việt Nam với các nước trên thế giới.

Đề tài bao gồm các phần sau:

Chương I: Tính toán sàn tầng điển hình

1.      Sơ bộ chọn chiều dày sàn

2.      Tải trọng tính toán

3.      Sơ đồ tính

4.      Phân tích tính nội lực

5.      Tính cốt thép

Chương II: Tính toán dầm dọc trục 2

1.      Các công thức tính tải tương đương

2.      Tải trọng tác dụng

3.      Sơ đồ chất tải lên dầm

4.      Tính toán và bố trí cốt thép dọc

Chương III: Tính cầu thang

1.      Cấu tạo cầu thang

2.      Tải trọng

3.      Xác định nội lực

4.      Tính cốt thép cho 1 vế thang

5.      Tính dầm thang (Dầm chiếu nghỉ)

Chương IV: Bể nước

1.      Tính toán các bản bể nước

2.      Tính toán hệ dầm của bể

Chương V: Khung trục C.

    (Ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi