0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất cho xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Luận văn gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Chương 2: Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương 4: Kết luận, tồn tại và nghiên cứu

(ht-ntn)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi