0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Hoạch định tiến độ dự án – Lê Trung Kiên

Tác giả: Lê Trung Kiên

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM

Luận văn gồm 5 chương với các nội dung như sau:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng Quan

Chương 3: Hoạch định của những công tác lặp lại dưới sự rang buộc của nguồn lực

Chương 4: Hoạch định kết hợp yếu tố rủi ro

Chương 5 Kết luận và kiến nghị

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi