Luận văn này muốn đề cập đến lĩnh vực kỹ thuật và tổ chức thi công nhà có tầng hầm theo các phương pháp truyền thống và đặc biệt đi sâu về phương pháp thi công “ Thi công từ trên cao xuống ”
Date published: 17.01.2015 | 14:21
Available in Ebook
Luận văn
25 EP

Kỹ thuật về Công nghệ thi công Top-down

Luận văn gồm 2 phần

Phần I: Phần mở đầu

Phần II: Nội dung bao gồm

+ Chương I: Tình hình xây dựng nhà có tầng hầm ở Việt Nam

+ Chương II: Công nghệ thi công tầng hầm trong nhà nhiều tầng

……

 (ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]