Trong KCN Tân Bình có tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 136, trong đó có 2 doanh nghiệp có một phần diện tích ở ngoài có hệ thống xử lý nước thải cục bộ, phần diện tích còn lại nằm trong KCN không có hạng mục phát sinh nước thải. Trong KCN có 36 Doanh nghiệp phát sinh nước thải sản xuất trong đó có 12 doanh nghiệp có hệ thống xử lý nước thải cục bộ.

Định dạng tài liệu dưới dạng pdf

(ht-ntn)

Date published: 07.01.2015 | 10:47
Available in Ebook
Luận văn
15 EP

Luận văn Quy trình công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp Tân Bình

 Trong KCN Tân Bình có tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 136, trong đó có 2 doanh nghiệp có một phần diện tích ở ngoài có hệ thống xử lý nước thải cục bộ, phần diện tích còn lại nằm trong KCN không có hạng mục phát sinh nước thải. Trong KCN có 36 Doanh nghiệp phát sinh nước thải sản xuất trong đó có 12 doanh nghiệp có hệ thống xử lý nước thải cục bộ.

Định dạng tài liệu dưới dạng pdf

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]