Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải đô thị - Khu Bắc trung tâm thành phố Quy Nhơn” góp một phần nhỏ vào việc hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải cho khu vực, bảo vệ môi trường nước, tạo cảnh quan cho khu đô thị. Nội dung của đồ án bao gồm các phần:

- Mở đầu

- Chương 1: Vài nét về nước thải đô thị ở Việt Nam.

- Chương 2: Hiện trạng môi trường khu vực Bắc trung tâm thành phố Quy Nhơn.

- Chương 3: Các phương pháp xử lý nước thải đô thị.

- Chương 4: Tính toán các thiết bị.

- Chương 5: Tính toán kinh phí.

- Kết luận.

- Tài kiệu tham khảo.

- Phụ lục

Định dạng tài liệu dưới dạng pdf

(ht-ntn)

Date published: 07.01.2015 | 13:34
Available in Ebook
Luận văn
25 EP

Luận văn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải đô thị Khu Bắc trung tâm TP Quy Nhơn

Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải đô thị - Khu Bắc trung tâm thành phố Quy Nhơn” góp một phần nhỏ vào việc hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải cho khu vực, bảo vệ môi trường nước, tạo cảnh quan cho khu đô thị. Nội dung của đồ án bao gồm các phần:

- Mở đầu

- Chương 1: Vài nét về nước thải đô thị ở Việt Nam.

- Chương 2: Hiện trạng môi trường khu vực Bắc trung tâm thành phố Quy Nhơn.

- Chương 3: Các phương pháp xử lý nước thải đô thị.

- Chương 4: Tính toán các thiết bị.

- Chương 5: Tính toán kinh phí.

- Kết luận.

- Tài kiệu tham khảo.

- Phụ lục

Định dạng tài liệu dưới dạng pdf

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]