Tìm hiểu bản chất của không gian kiến trúc. Yếu tố nào tạo nên không gian kiến trúc, tác động đến con người như thế nào, làm cách nào để khơi nguồn cho người sáng tác? Nghiên cứu những tác động
Date published: 21.08.2014 | 14:46
Available in Ebook
Luận văn
15 EP

Lực không gian kiến trúc

Tác giả :Trần Tuấn Anh

Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Luận văn thạc sĩ kiến trúc

Tìm hiểu bản chất của không gian kiến trúc. Yếu tố nào tạo nên không gian kiến trúc, tác động đến con người như thế nào, làm cách nào để khơi nguồn cho người sáng tác? Nghiên cứu những tác động của không gian kiến trúc đến người sử dụng, thông qua các tác phẩm nổi tiếng để tìm hiểu mối liên hệ của cảm xúc thông qua không gian kiến trúc.

Nghiên cứu tổ hợp các yếu tố tạo hình kiến trúc, bố cuc vật liệu, ánh sáng, mầu sắc âm thanh tìm ra những trạng thái cảm xúc của từng không gian.

 (ht-bxd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]