Luận văn trình bày tổng quan về quản lý chất thải & vấn đề ô nhiễm môi trường của ngành sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, đưa ra những cơ sở khoa học thực tiễn và
Date published: 20.08.2014 | 09:46
Available in Ebook
Luận văn
15 EP

Nghiên cứu quản lý chất thải và đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất gạch ngói trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Khắc Hiếu

Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật hạ tầng đô thị

Luận văn trình bày tổng quan về quản lý chất thải & vấn đề ô nhiễm môi trường của ngành sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, đưa ra những cơ sở khoa học thực tiễn và đề xuất giải pháp quản lý chất thải & xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất gạch ngói trên địa bàn thành phố Hà Nội

(ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]