Nhằm nghiên cứu thực trạng quản lý hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Minh Phương thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đưa ra những cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Minh Ph
Date published: 20.08.2014 | 09:27
Available in Ebook
Luận văn
15 EP

Quản lý hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Minh Phương thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tác giả :Lê Sỹ Hồng

Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Luận văn thạc sĩ quản lý đô thị và công trình

Nhằm nghiên cứu thực trạng quản lý hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Minh Phương thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đưa ra những cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Minh Phương thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Minh Phương thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

 (ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]