Đánh giá ảnh hưởng hoạt động du lịch đến môi trường, ứng dụng GIS đánh giá ảnh hưởng hoạt động du lịch đến môi trường ven biển tỉnh Bình Thuận
Date published: 30.01.2015 | 08:07
Available in Ebook
Luận văn
15 EP

Ứng dụng GIS đánh giá ảnh hưởng hoạt động du lịch đến môi trường ven biển tỉnh Bình Thuận

Nội dung đề tài:

-          Xây dựng bản đồ hiện trạng mật độ các khu du lịch ở các vùng ven biển tỉnh Bình Thuận

-          Dự báo sự ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến chất lượng không khí ở các vùng ven biển tỉnh Bình Thuận

-          Đánh giá sự ảnh hưởng của lượng nước thải từ hoạt động du lịch đến môi trường ven biển

-          Xây dựng bản đồ dự báo các điểm ô nhiễm ven biển tỉnh Bình Thuận

 (ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]