0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Ứng dụng GIS xây dựng mô hình 3D quản lý nhà cao tầng trên tuyến đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TPHCM

Nội dung đề tài:

-          Xây dựng cơ sở dữ  liệu hoàn chỉnh, chuẩn thể  hiện đầy đủ  thông tin về thửa đất:

Chủ  sử dụng, mục đích sử dụng, diện tích, tờ bản đồ, số bản đồ,….  phục vụ cho công tác

quản lý đất đai cho địa bàn, các vấn đề liên quan đến công tác chỉnh sửa, cập nhật biến

động đất đai một cách nhanh chóng.

-          Bên cạnh đó tạo mô hình 3D theo quy chuẩn gắn kèm hình ảnh của đối tượng, tài

sản gắn liền với đất phục vụ  cho việc phát triển một bước quản lý mới dựa trên nền tảng

mô hình 3D trực quan, sinh động, có cái nhìn tổng quan về  hiện trạng nhà cao tầng trên

địa bàn, qua đó nhằm thiết lập các công cụ bổ trợ cho vấn đề quả n lý nhà cao tầng.

(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi