0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Báo cáo Khảo sát địa hình dự án phát triển trạm bơm điện

Báo cáo khảo sát địa hình dự án phát triển trạm bơm điện gồm :

I. Giới thiệu chung

II. Nhiệm vụ khảo sát địa hình

III. Tài liệu gốc và thiết bị - nội dung khảo sát

IV. Kỹ thuật đo vẽ

V.Đánh giá kiểm tra kết quả khảo sát

VI. Kết luận kiến nghị

VII. Phụ lục 1

VIII. Phụ lục 2

Định dạng file dưới dạng pdf

(ht-ntn)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi