Bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Hải Sơn
Date published: 16.04.2015 | 15:53
Available in Ebook
Quảng Ninh
45 EP

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Hải Sơn - Tp. Móng Cái – T. Quảng Ninh Hải

Địa điểm: xã Hải Sơn - Tp. Móng Cái – T. Quảng Ninh

Tỷ lệ      : 1/10.000

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Hải Sơn, bản đồ thể hiện theo các tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên môi trường.

Định dạng tài liệu: file microstation (.dgn)

 (lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]