0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết KDC Bến xe Nam thuộc phường Tấn Tài và Kinh Dinh - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư Bến xe Nam thuộc phường Tấn Tài và Kinh Dinh - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý

- Biên bản nghiệm thu thiết kế quy hoạch chi tiết khu dân cư Bến xe Nam thuộc phường Tấn Tài và Kinh Dinh - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- QH_10: Họa đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH_02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- QH_03: Bản đồ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

- QH_04: Bản đồ quy hoạch phân lô

- QH_05: Bản đồ quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ, chỉ giới giao thông

- QH_06: Bản vẽ quy hoạch cấp nước

- QH_07: Bản vẽ quy hoạch thoát nước

- QH_08: Bản đồ bố trí hệ thống chiếu sáng

- QH _09: Bản đồ bố trí hệ thống điện

- QH_10: Bản đồ quy hoạch thiết kế cảnh quan

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi