0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư hai bên trục đường Phan Đăng Lưu - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1. Thuyết minh:

- Thuyết minh quy hoạch

- Quy định quản lý

- Các bảng tính toán

2. Phần bản vẽ quy hoạch:

- QH_01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH_02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- QH_03: Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất

- QH_04: Bản đồ quy hoạch phân lô sử dụng đất

- QH_05: Bản đồ quy hoạch phân lô

- QH_06: Bản vẽ thiết kế đô thị

- QH_07: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- QH_08: Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

- QH_09: Bản đồ quy hoạch san nền

- QH_10: Bản đồ quy hoạch cao tọađộ

- QH_11: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông và chỉ giới xây dựng

- QH_12-13: Bản đồ quy hoạch viễn thông

- QH_14: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước sinh hoạt

- QH_15: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- QH_16: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- QH_17: Bản đồ quy hoạch đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi