0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ dự án ODA phường Phước Mỹ - tỉnh Ninh Thuận

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1. Thuyết minh:

- Thuyết minh quy hoạch

- Quy định quản lý

- Các bảng tính toán

- Các văn bản pháp lý

2. Phần bản vẽ quy hoạch:

- QH.01: Bản đồ vị trí giới hạn và mối liên hệ vùng

- QH.02: Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

- QH.03: Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất

- QH.04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH.05: Bản đồ quy hoạch phân lô

- QH.06: Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH.01: Bản đồ quy hoạch hệthống giao thông

- QH.02: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị đất xây dựng

- QH.03: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

- QH.04: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH.05: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và thoát nước mưa

- QH.06: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- QH.07: Bản đồ đánh giá tác động môi trường

- QH.08: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

- Bản đồ hiện trạng hệ thống kênh mương

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.xls), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi