0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh năm 2014

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf), (.jpg).

- Được phê duyệt tại: QĐ Số: 4787 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí

- Thời điểm quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ quy hoạch cấp điện

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ Bản vẽ hệ thống cấp điện chiếu sáng

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản vẽ hiện trạng môi trường

+ Bản vẽ quy hoạch san nên

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

+ Bản vẽ hệ thống thoát nước thải

+ Bản vẽ sử dụng đất chuẩn

+ Bản vẽ chỉ giới xây dựng hành lang

+ Bản vẽ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ hiện trạng quỹ đất

+ Bản vẽ hiện trạng nền

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi