Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh tổng hợp

*) Bản vẽ:

- KT02: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- QH02: Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

- QH03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH04: Sơ đồ so sánh cơ cấu sử dụng đất trước và sau điều chỉnh

- QH05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH06A: Bản đồ quy hoạch san nền

- QH06B: Bản đồ quy hoạch thoát nước mặt

- QH07: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH08A: Bản đồ quy hoạch cấp điện sinh hoạt

- QH08B: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

- QH09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và quản lý chất thải rắn

- QH11: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

- QH12: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

 

Định dạng tài liệu: (.doc); (.dwg);(.pdf); (jpg)

(nvt-upweb-acvn11)

Date published: 05.08.2020 | 16:42
Available in Ebook

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh tổng hợp

*) Bản vẽ:

- KT02: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- QH02: Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

- QH03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH04: Sơ đồ so sánh cơ cấu sử dụng đất trước và sau điều chỉnh

- QH05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH06A: Bản đồ quy hoạch san nền

- QH06B: Bản đồ quy hoạch thoát nước mặt

- QH07: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH08A: Bản đồ quy hoạch cấp điện sinh hoạt

- QH08B: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

- QH09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và quản lý chất thải rắn

- QH11: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

- QH12: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

 

Định dạng tài liệu: (.doc); (.dwg);(.pdf); (jpg)

(nvt-upweb-acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]