Thông tin quy hoạch:

-Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

-Vị trí: Thành phố Hạ long – Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

Date published: 20.07.2016 | 04:34
Available in Ebook

Điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Cái Lân

Thông tin quy hoạch:

-Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

-Vị trí: Thành phố Hạ long – Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]