Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp,

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

+ QH03: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Thiết kế đô thị

+ QH06: Bản đồ quy hoạch san nền

+ QH07: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH08: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

+ QH09: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

+ QH10: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH11: Bản đồ quy hoạch cấp điện

Date published: 23.03.2014 | 14:12
Available in Ebook

QHCT-Bãi đỗ xe Yên Tử-Tp. Uông Bí-Tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp,

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

+ QH03: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Thiết kế đô thị

+ QH06: Bản đồ quy hoạch san nền

+ QH07: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH08: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

+ QH09: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

+ QH10: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH11: Bản đồ quy hoạch cấp điện

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]