0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/200- Cụm công nghiệp chế biến lâm sản tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/200- Cụm công nghiệp chế biến lâm sản tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

- Quảng Ninh là một trọng điểm kinh tế, một đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Quảng Ninh hội tụ những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Địa điểm nghiên cứu của đồ án là Cụm công nghiệp Nam Sơn, được đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, nhằm thu hút các ngành ưu tiên sản xuất, chế biến tại cụm gồm: Nhóm ngành sản xuất, chế biến nông, lâm sản; Nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng; Nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng; Các nhóm ngành công nghiệp hậu cần cảng...; Chế biến thủy sản.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số1811/QĐ-UBND ngày 30 tháng 08 năm 2018

Quy hoạch chi tiết 1/200- Cụm công nghiệp chế biến lâm sản tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

- Mục tiêu của đồ án đó là: Khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của huyện để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2020, Ba Chẽ trở thành huyện có trình độ phát triển đạt mức trung bình của tỉnh Quảng Ninh, là huyện dẫn đầu trong phát triển kinh tế lâm nghiệp của tỉnh; cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng công nghiệp - lâm nông nghiệp - dịch vụ gắn với cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm nghèo nhanh và bền vững, bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy, hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới. Bảo đảm an ninh quốc phòng, môi trường dân cư, giữ gìn ổn định chính trị trật tự - an toàn xã hội

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/200- Cụm công nghiệp chế biến lâm sản tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/200- Cụm công nghiệp chế biến lâm sản tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật

+ Bản vẽ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi