0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư bờ bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ - T.P Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

- Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là khu dân cư mới của thành phố, phía Tây Nam của đô thị, nơi tập trung các đầu mối giao thông quan trọng như đường 21 tháng 8. Vì vậy, việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ là hết sức cần thiết và cấp bách

- Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư bờ bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ - T.P Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận là: Xây dựng một khu dân cư mới đảm bảo mỹ quan kiến trúc đô thị đồng bộ, quản lý trật tự xây dựng đô thị, khai thác sử dụng đất hợp lý, phát triển quỹ đất ở đáp ứng nhu cầu của người dân và tạo điều kiện cho người dân chuyển mục đích sử dụng đất. Triển khai đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu quy hoạch, đồng thời từng bước hình thành bộ mặt kiến trúc đô thị - cảnh quan môi trường hiện đại cho khu vực.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư bờ bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ - T.P Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

+ Các văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

+ Báo cáo kết quả thẩm định đồ án lập quy hoạch chi tiết

+ Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ, phương án kỹ thuận và dự toán khảo sát địa hình lập quy hoạch

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ vị trí giới hạn và mối liên hệ vùng

+ Bản vẽ hiện trạng đánh giá sử dụng đất xây dựng và hạ tầng kỹ thuật

+ Bản vẽ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch phân lô

+ Bản vẽ quy hoạch tỏ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản vẽ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

+ Bản vẽ đánh giá tác động môi trường

+ Bản vẽ quy hoạch chi tiếtxây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư bờ bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ - T.P Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

(nvl-lva-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi