0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu phố Đông Hải thuộc dự án phát triển hạ tầng khu phố Đông Hải, phường Đông Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

- Thuyết minh:

- Thuyết minh quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu phố Đông Hải thuộc dự án phát triển hạ tầng khu phố Đông Hải, phường Đông Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu phố Đông Hải thuộc dự án phát triển hạ tầng khu phố Đông Hải, phường Đông Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Bản vẽ:

+ QH-01: Sơ đồ vị trí giới hạn khu đất lập quy hoạch

+ QH-02: Bản đồ tổng hợp hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ QH-03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH-04: Bản đồ quy hoạch phân lô, sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH-05: Bản đồ chuẩn bị đất kỹ thuật đất xây dựng

+ QH-06: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

+ QH-07: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ QH-08: Bản đồ quy hệ thống thoát nước

+ QH-09: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

+ QH-10: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

+ QH-11: Bản đồ đánh giá tác động môi trường

(nvl-lva-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi