Thông tin quy hoạch:

-Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

-Vị trí: Thành phố Móng Cái – Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1,Bản vẽ

2,Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

Date published: 20.07.2016 | 09:31
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hải Yến

Thông tin quy hoạch:

-Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

-Vị trí: Thành phố Móng Cái – Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1,Bản vẽ

2,Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]