Thông tin quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Vị trí: Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

Date published: 19.07.2016 | 09:47
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị du lịch sinh thái Hạ Long Star

Thông tin quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Vị trí: Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]