0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phức hợp du lịch nghỉ dưỡng thương mại tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn - tỉnh Quảng Bình

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phức hợp du lịch nghỉ dưỡng thương mại tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn - tỉnh Quảng Bình

- Khu đất lập quy hoạch có diện tích 365.250,0m2 (36,525ha). Phạm vi ranh giới quy hoạch được xác định như sau: Phía Tây Bắc giáp tiếp giáp khu vực đất quy hoạch Quảng trường; Phía Đông Nam giáp ranh giới phường Quảng Phúc; Phía Tây Nam giáp quy hoạch đất ở, đất ruộng lúa; Phía Đông Bắc giáp đất cây xanh, đất quảng trường và bãi cát ven biển.

- Mục tiêu của đồ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phức hợp du lịch nghỉ dưỡng thương mại tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn - tỉnh Quảng Bình Quy hoạch chi tiết nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung thị xã Ba Đồn và Quy hoạch phân khu phường Quảng Thọ đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đảm bảo phát triển đồng bộ các chức năng đô thị theo định hướng quy hoạch khu vực, đảm bảo kết nối về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với hiện trạng hạ tầng và cảnh quan tự nhiên khu vực.

- Được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 726-QĐ/UBND ngày 09 tháng 03 năm 2021

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phức hợp du lịch nghỉ dưỡng thương mại tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn - tỉnh Quảng Bình

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng KTCQ, đánh giá đất xây dựng và hệ thống HTKT

+ QH 02: Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ định hướng phát triển giao thông

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi