Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Diện tích mở rộng 72m2

Thành phần hồ sơ quy hoạch :

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

1-       Bản vẽ

2-       Thuyết minh

 

 (bt)

Date published: 03.06.2016 | 07:03
Available in Ebook
Quy hoạch chi tiết
250 EP

Quy hoạch chi tiết khuôn viên chùa Pháp Âm

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Diện tích mở rộng 72m2

Thành phần hồ sơ quy hoạch :

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

1-       Bản vẽ

2-       Thuyết minh

 

 (bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]