0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Chợ Minh Thành

Thông tin quy hoạch:

-Thời gian lập quy hoạch: năm 2009

-Vị trí: Xã Minh Thành – Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1.Hạ tầng

2.Kiến trúc

3.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi