Thông tin quy hoạch:

-Thời gian lập quy hoạch: năm 2009

-Vị trí: Xã Minh Thành – Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1.Hạ tầng

2.Kiến trúc

3.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

Date published: 27.07.2016 | 02:06
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Chợ Minh Thành

Thông tin quy hoạch:

-Thời gian lập quy hoạch: năm 2009

-Vị trí: Xã Minh Thành – Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1.Hạ tầng

2.Kiến trúc

3.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]