0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Thời điểm lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận: năm 2012

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận là: Xây dựng một khu dân cư mới để đảm bảo mỹ quan kiến trúc đô thị đồng bộ, tạo bộ mặt thẩm mỹ về kiến trúc quy hoạch của thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tạo thuận lợi trong xây dựng tại khu vực, tạo quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi địa phương như: trường Trung học cơ sở, Khu thiết chế văn hóa thể thao cấp xã. Cụ thể hóa Quy hoạch chung thành phố Phan Rang Tháp Chàm để làm cơ sở pháp lý để quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng tại khu vực. Đánh giá tình hình hiện trạng một cách đầy đủ và chính xác về sử dụng đất, điều kiện tự nhiên của khu đất, tình hình phát triển kinh tế xã hội của các khu ở lân cận, từ đó chỉ ra thế mạnh và động lực phát triển của khu vực và vai trò của khu ở.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

+ Điều lệ quản lý

+ Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ vị trí và giới hạn khu đất lập quy hoạch

+ QH_02: Bản vẽ đánh giá quỹ đất và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH_03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH_04: Bản vẽ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH_05: Bản vẽ quy hoạch phân lô

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH_07: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện

+ QH_08: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ QH_09: Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước

+ QH_10: Bản vẽ quy hoạch chiều cao

+ QH_11: Bản vẽ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

+ QH_12: Bản vẽ đánh giá tác động môi trường

+ QH_13: Bản vẽ thiết kế đô thị

(nvl-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi