0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ hỗn hợp thuộc quy hoạch khu công viên trung tâm - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

Thông tin đồ án quy hoạch:

- Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh tổng hợp đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ hỗn hợp thuộc quy hoạch khu công viên trung tâm - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quản lý xây dựng 

- Văn bản pháp lý 

- Các bảng tính toán 

*) Bản vẽ:

- QH_01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- QH_02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

- QH_03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- QH_04: Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất

- QH_05: Bản đồ quy hoạch phân lô sử dụng đất

- QH_06: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH_07: Bản đồ quy hoạch thiết kế đô thị

- QH_08: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- QH _09: Bản đồ quy hoạch san nền

- QH_10: Bản đồ quy hoạch cao tọa độ

- QH_11: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới xây dựng

- QH_12: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- QH_13: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- QH_14: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước sinh hoạt

- QH_15: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

- QH_16: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- QH_17: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi