0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư, đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại Đồng Láng, khu Lũng Thượng, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ - Hạ tầng kiến trúc

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.ppt), (.xls)

UBND thị xã Phú Thọ ra Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn II, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, tỷ lệ 1/2000. Trong phạm vi nghiên cứu khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn II có một số hộ dân đã cư trú lâu năm, nhằm đảm bảo quyền lợi, đời sông cho dân cư hiện hữu nên việc lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ1/500 Khu tái định cư, đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại Đồng Láng, khu Lũng Thượng, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ là cần thiết.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 2911/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn II, thị xã Phú Thọ , tỉnh Phú Thọ, tỷ lệ 1/2000;

- Thời điểm quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư, đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại Đồng Láng, khu Lũng Thượng, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ (cad):

+ QH03: Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH06: Bản đồ quy hoạch hệ thống công trình giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

+ QH07A: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ QH07B: Bản đồ quy hoạch cấp điện, chiếu sáng

+ QH07C: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH07D: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải quản lý chất thải rắn

+ QH07E: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

+ QH08: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

+ QH05B: Bản đồ thiết kế đô thị

(ĐứcHT - Mylinh – Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi