0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư, đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại Đồng Láng, khu Lũng Thượng, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.ppt), (.xls)

UBND thị xã Phú Thọ ra Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn II, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, tỷ lệ 1/2000. Trong phạm vi nghiên cứu khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn II có một số hộ dân đã cư trú lâu năm, nhằm đảm bảo quyền lợi, đời sông cho dân cư hiện hữu nên việc lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ1/500 Khu tái định cư, đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại Đồng Láng, khu Lũng Thượng, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ là cần thiết.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 2911/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn II, thị xã Phú Thọ , tỉnh Phú Thọ, tỷ lệ 1/2000;

- Thời điểm quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư, đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại Đồng Láng, khu Lũng Thượng, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ (cad):

+ QH01: Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch

+ QH02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ QH04A: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH04B: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng phân lô

+ QH05A: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

(ĐứcHT - Mylinh – Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi