0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
300 EP
Quy hoạch chi tiết Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn tại Khe Giang

Diện tích phường: 12ha

Thành phần hồ sơ :

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

1-Phần bản vẽ

2-Phần thuyết minh

(b)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi