Thông tin quy hoạch:

-Vị trí: Phường Hà Khẩu- Tp Hạ Long-Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ: Bản vẽ

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

Date published: 20.07.2016 | 10:35
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Việt Hưng

Thông tin quy hoạch:

-Vị trí: Phường Hà Khẩu- Tp Hạ Long-Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ: Bản vẽ

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]