0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt TPTH và các vùng phụ cận xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, đánh giá đất xây dựng và hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch san nền – thoát nước

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

QH-07.3: Bảng tổng hợp khối lượng san lấp mặt bằng

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH-09: Bản đồ khu vực phát thải

QH-10: Bản đồ quy hoạch vị trí quy mô các trạm trung chuyển

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), thuyết minh (.pdf), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi