0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Hợp tác đào tạo, mở rộng Trường Cao đẳng nghề than khoáng sản Việt Nam phường Phương Đông - Tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Quy mô dự án: Tổng diện tích đất quy hoạch điều chỉnh Trung tâm Hợp tác đào tạo -Mở rộng trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam là 46.018,64 m2.

- Địa điểm lập dự án: Tại phường Phương Đông - thành Phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh có ranh giới cụ thể như sau:

  + Phía Bắc giáp Trung tâm Cấp cứu mỏ;

  + Phía Nam giáp đất vườn khu dân cư ;

  + Phía Tây giáp đất vườn khu dân cư ;

  + Phía Đông giáp đường giao thông chính đi hồ Yên Trung - đường 18;

- Được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 4749/QĐ-UBND ngày 29 tháng 07 năm 2016

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Hợp tác đào tạo, mở rộng Trường Cao đẳng nghề than khoáng sản Việt Nam phường Phương Đông - Tỉnh Quảng Ninh: năm 2016

- Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Hợp tác đào tạo, mở rộng Trường Cao đẳng nghề than khoáng sản Việt Nam phường Phương Đông - Tỉnh Quảng Ninh là: Giúp từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong nhà trường đặc biệt đối với các ngành nghề truyền thống tại nhà trường mà xã hội có nhu cầu cao như: nhóm khai thác mở hầm lò (kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò, Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò, Kỹ thuật Cở điện mỏ hầm lò) và đào tạo lái xe cơ giới đường bộ các hạng (A1, B1, B2, C,D,E). Cùng với đó, công tác tuyển sinh và đào tạo các nghề mỏ hầm lò được chú trọng nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp ngành than.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Hợp tác đào tạo, mở rộng Trường Cao đẳng nghề than khoáng sản Việt Nam phường Phương Đông - Tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Hợp tác đào tạo, mở rộng Trường Cao đẳng nghề than khoáng sản Việt Nam phường Phương Đông - Tỉnh Quảng Ninh

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ cơ cấu sử dụng 

(huycuong-qtrinh98-acudvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi