Thông tin quy hoạch:

-Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

-Vị trí: Thị xã Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

Date published: 20.07.2016 | 10:15
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phương Nam

Thông tin quy hoạch:

-Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

-Vị trí: Thị xã Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]