Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2.000

Diện tích: 97  ha

Vị trí: Địa điểm khai thác lộ thiên vỉa 13 tại khu vực Tây Bắc Suối Lại thuộc phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long.

- Phía Bắc giáp với trạm chất tải +37 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

- Phía Nam cắt tiếp vào một phần quả đồi mức +223 và mức +163 ở trụ Nam.

- Phía Đông giáp với tuyến đường chở than từ Cao Thắng đi Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

- Phía Tây giáp với moong nước 917.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

- Bản đồ sơ đồ vị trí và mối liên hệ

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất  

- Bản đồ quy hoạch phân khu chức năng

- Bản đồ thiết kế hạ tầng kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg),  thuyết minh file word (.doc)

(b)

Date published: 06.04.2015 | 17:23
Available in Ebook

Quy hoạch Khai thác mỏ lộ thiên suối Lại – P Hà Khánh – Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2.000

Diện tích: 97  ha

Vị trí: Địa điểm khai thác lộ thiên vỉa 13 tại khu vực Tây Bắc Suối Lại thuộc phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long.

- Phía Bắc giáp với trạm chất tải +37 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

- Phía Nam cắt tiếp vào một phần quả đồi mức +223 và mức +163 ở trụ Nam.

- Phía Đông giáp với tuyến đường chở than từ Cao Thắng đi Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

- Phía Tây giáp với moong nước 917.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

- Bản đồ sơ đồ vị trí và mối liên hệ

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất  

- Bản đồ quy hoạch phân khu chức năng

- Bản đồ thiết kế hạ tầng kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg),  thuyết minh file word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]