0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Ninh Thuận

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

- Để từng bước cụ thể hóa các chương trình phát triển công nghiệp, UBND tỉnh Ninh Thuận đã giao cho Sở Công Thương tỉnh và Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp - Bộ Công Thương phối hợp soạn thảo, trình UBND phê duyệt Dự án “Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” để có cơ sở quản lý và phát triển phù hợp với nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là: Góp phần đưa ngành công nghiệp của tỉnh phát triển bền vững theo xu hướng hiện đại hóa và hội nhập nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XII đã đề ra. Làm cơ sở quản lý đất đai, đầu tư phát triển, đầu tư xây dựng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thời điểm lập quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

(nvl-lva-qtrinh98-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi