0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050

Định dạng tài liệu:  (.pdf)

- Việt Nam có diện tích tự nhiên trên đất liền 33,1 triệu ha, dân số 97,6 triệu người (năm 2020). Tổng diện tích đất rừng và lâm nghiệp là 16,345 triệu ha, chiếm gần 49% diện tích tự nhiên toàn quốc, trong đó diện tích đất có rừng là 14,677 triệu ha, tỷ lệ che phủ của rừng trên 42%.

- Trải qua các thời kỳ, ngành Lâm nghiệp Việt Nam đã đạt được các kết quả như đã quản lý, bảo vệ hiệu quả toàn bộ diện tích rừng hiện có, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng rừng, qua đó tỷ lệ che phủ rừng tăng đều qua các năm, đến 2020, tỷ lệ che phủ rừng cao hơn mức trung bình 29% của thế giới; đã thu hút được lực lượng lao động lớn, đặc biệt là các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia vào công tác bảo vệ và phát triển rừng, đã cung cấp ổn định nhu cầu nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản, đến nay đã trở thành ngành kinh tế quan trọng với giá trị xuất khẩu đạt trên 13,2 tỷ USD, đóng góp trên 30% tổng giá trị xuất khẩu của toàn ngành Nông nghiệp, đạt 5% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước.

- Ngoài ra, rừng còn được biết đến với vai trò quan trong trong việc phòng hộ bảo vệ vùng đầu nguồn, vùng ven biển, bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên…; hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời tạo việc làm, nâng cao sinh kế cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… giữ gìn an ninh - quốc phòng, ổn định trật tự xã hội

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 536 /QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Thời điểm quy hoạch: Năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050

+ Các văn bản pháp lý

(huycuong - Thanhphuong99 - Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi