0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Đề án quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2045

Định dạng tài liệu: (.doc),  (.pdf), (.pptx)

-Trong tương lai, sự phát triển của ngành điện Việt Nam sẽ ngày càng gặp nhiều thách thức lớn hơn trong việc thỏa mãn nhu cầu tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Có thể nêu ra vài thách thức lớn đối với ngành điện như sau: nhu cầu điện đang và sẽ còn tiếp tục tăng trưởng cao; nguồn năng lượng sơ cấp đang dần cạn kiệt và khả năng cung cấp nguồn năng lượng sơ cấp hạn chế, dẫn đến sớm phải nhập khẩu nhiên liệu; xây dựng nguồn điện không theo sát quy hoạch, phân bố trên vùng miền mất cân đối dẫn đến tăng them lượng điện truyền tải lãng phí, tổn thất truyền tải còn cao; sự phát triển mạnh mẽ của các nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo như: gió, mặt trời dẫn đến những khó khan nhất định trong vận hành hệ thống điện, các yêu cầu ngày càng khắt khe hơn về bảo vệ môi trường trong hoạt động điện lực.

- Để vượt qua các khó khan, thách thức đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước, cần thiết phải xây dựng Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2045 (Quy hoạch điện VIII). Quy hoạch sẽ định hướng được tương lai phát triển của ngành điện, định lượng các mục tiêu cung cấp điện, lưới điện và đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch.

- Được phê duyệt tại: QĐ số: 1264/QĐ-TTg ngày 1/10/2019 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2045

- Mục tiêu: Huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế cho phát triển điện lực để đảm bảo cung cấp đủ điện với chất lượng ngày càng cao, giá điện hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; sử dụng đa dạng, hiệu quả các nguồn năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện; đẩy mạnh phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo cho sản xuất điện , từng bước nâng cao tỷ trọng nguồn điện sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo nhằm giảm nhẹ sự phụ thuộc vào nguồn điện sản xuất từ nhiên liệu nhập khẩu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững; hình thành và phát triển hệ thống điện thông minh, có khả năng tích hợp với nguồn năng lượng tái tạo tỷ lệ cao.

- Thời điểm lập dự án: 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Đề án quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2045

+ Phụ lục dự án

- Bản vẽ (.pptx):

+ Bản đồ lưới điện truyền tải 220kv – 500kv Quốc gia

(huycuong - Thanhphuong99 - Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi