0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2020 định hướng đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2020 định hướng đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đến năm 2020

Định dạng tài liệu: (.pdf)

(nvl-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi