0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị trung tâm miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.2: bản đồ hiện trạng sử dụng đất và dân cư

QH-02.3: Bản đồ đánh giá tổng hợp lựa chọn đất xây dựng

QH-04.1: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025

QH-04.2: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2030

QH-05.1: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025

QH-05.2: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

QH-06: Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

QH-06.6: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-06.7: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi