0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung trung tâm xã Bộc Bố huyện Pác Nặm giai đoạn 2010 - 2020 định hướng đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung trung tâm xã Bộc Bố huyện Pác Nặm giai đoạn 2010 - 2020 định hướng đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

+ Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung trung tâm xã Bộc Bố huyện Pác Nặm giai đoạn 2010 - 2020 định hướng đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

(nvl-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi